O Firmie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”)

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: ZUPH IMPORT-EXPORT Jan Korzeniecki (ul. Kasztanowa 4; 16-500 Sejny);
2. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem danych osobowych u administratora pod adresem e-mail: stiglass3d@stiglass.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu odpowiedzi na formularz kontaktowy, newsletter, przedstawienia oferty sprzedaży produktów oferowanych przez firmę zgodnie z jego treścią oraz w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby upoważnione przez administratora.
5. Pani/Pana danych osobowych nie udostępniamy innym podmiotom. <
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 albo do czasu zgłoszenia chęci ich usunięcia.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
10. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.
11. Posiada Pani/Pan prawo do: zmieniany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym może wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę. W tym celu prosimy o kontakt z nami wysyłając e-mail: stiglass3d@stiglass.pl

Skontaktuj sie z nami

Kontakt